Evenement

De betekenis van een evenement is een georganiseerde gebeurtenis die zowel vrij toegankelijk als besloten kan zijn.

Wanneer je een evenement organiseert is het essentieel om bij het begin te beginnen en te weten welk doel en welke doelgroep bij je evenement hoort. Je ontdekt tijdens het beantwoorden van die vragen direct of jouw event thuishoort bij de zakelijke evenementen of de publieksevenementen.

Zakelijke evenementen zijn onder te verdelen in twee categorieën. Zo heb je de intern gerichte evenementen als personeelsuitjes en jubilea waarbij je eigen personeel centraal staat. De extern gerichte evenementen hebben een heel ander doel. Bij een extern zakelijk evenement spelen bijvoorbeeld kennisoverdracht, sales en netwerken een hoofdrol. Enkele verschillende soorten zakelijke evenementen zijn:

  • Congressen
  • Productlanceringen
  • Trainingen/Workshops
  • Beurzen

Een publieksevenement heeft vaak te maken met plezier en ontspanning. Bovendien is in de meeste gevallen iedereen welkom, waar een zakelijk evenement vaker voorwaarden stelt aan de toegang. Er zijn echter ook overeenkomsten tussen de twee evenementen. Net als bij zakelijke evenementen spelen ook bij publieksevenementen merkbinding en sales vaak een grote rol. Voorbeelden van verschillende soorten publieksevenementen zijn:

  • Concerten
  • Festivals
  • Open dagen
  • Sporttoernooien
Back to top button